Dui Qian 對錢

Dui Qian 對錢 (ang. Matching Cash) to termin określający monety emitowane równocześnie, posiadające tą samą wagę i nominał, wykonane z tego samego stopu, oraz posiadające jednakową inskrypcję, wykonaną jednak różnymi stylami pisma. Najczęściej produkowane w parach z legendami zapisanymi pismem małopieczęciowym Xioazhuan Shu 小篆書 oraz regularnym Kai Shu 楷書, urzędowym Li Shu 隸書 lub kursywnym Xing Shu 行書.

Pierwsze monety Dui Qian 對錢 wyemitowało w roku 959 Królestwo Południowe Tang 南唐 (937-975), za panowania drugiego cesarza Li Jing 李璟 (imię świątynne Yuan Zong 元宗).  Były to Tang Guo Tong Bao 唐國通寳, a emisje składały się z monet z napisami w stylu Kai Shu 楷書 oraz Xiaozhuan Shu 小篆書.

Tang Guo Tong Bao 唐國通寳 Xioazhuan Shu 小篆書 i Kai Shu 楷書

Tradycja takich emisji mocno rozpowszechniła się w czasach dynastii Song. Pierwszymi monetami Dui Qian 對錢 za panowania Północnej Dynastii Song 北宋 (960-1127) były Chun Hua Yuan Bao 淳化元寶, produkowane w czasach rządów cesarza Tai Zonga 太宗 (976-976), podczas czwartej ery jego panowania Chunhua 淳化 (990-995). Występowały one z inskrypcjami wykonanymi trzema rodzajami pisma (zamiast dwoma) – Li Shu 隸書, Xing Shu 行書 i Cao Shu 草書 (pismo trawiaste).

Chun Hua Yuan Bao 淳化元寶 Li Shu 隸書, Xing Shu 行書 i Cao Shu 草書

Tak samo rzecz się miała z monetami kolejnej i ostatniej ery panowania Tai Zonga 太宗 – Zhidao 至道 (995-997).

Zhi Dao Yuan Bao 至道元寶 Li Shu 隸書, Xing Shu 行書 i Cao Shu 草書

Należy zwrócić uwagę, że zarówno Chun Hua Yuan Bao 淳化元寶 jak i Zhi Dao Yuan Bao 至道元寶 nie występują z pismem Xiaozhuan Shu 小篆書 (jak miało to miejsce w praktycznie wszystkich pozostałych emisjach Dui Qian 對錢) oraz, że są to jedyne monety Cesarstwa Chin z pismem trawiastym Cao Shu 草書.

Zheng He Tong Bao 政和通寳 Xioazhuan Shu 小篆書 i Li Shu 隸書

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *