„Early Chinese Coinage” Yü-Ch’üan Wang

„Early Chinese Coinage” ukazała się pod patronatem American Numismatic Society w roku 1951. To praca ważna i użyteczna, do dziś traktowana w wielu kwestiach jako referencyjna.

O pozycji tej nie trzeba dużo pisać. Pozycję tę trzeba przeczytać.

Yü-Ch’üan Wang rozprawia się z całym chińskim mennictwem z okresu przedcesarskiego. Znajdziemy tutaj opis z czego ewoluowały i jak funkcjonowały monety noże, monety motyki, „mrówcze nosy” czy pierwsze okrągłe monety. Nie zabrakło oczywiście muszli kauri i ich imitacji czy złotych „bloków” państwa Chu.

Książka nie zawiera jedynie informacji na temat monet. Autor opisuje również jak wyglądał handel okresu panowania dynastii Shang 商 (XVI-XI wiek p.n.e.) i Zhou 周 (1122-222 p.n.e.), porusza temat historii numizmatyki chińskiej czy starożytnych jednostek monetarnych. Opierając się głównie na odkryciach archeologicznych i starożytnych tekstach serwuje w treści całą masę przypisów. Na końcu książki zawarto tablice ze zdjęciami opisywanych w tekście egzemplarzy. Znajdziemy także mapy ówczesnych Chin wraz z zaznaczonymi terenami występowania poszczególnych typów monet.

Jak można się spodziewać po siedemdziesięcioletnim opracowaniu, niektóre z zawartych tam twierdzeń zostały na dzień dzisiejszy zrewidowane, jednak przeważająca część treści jest jak najbardziej aktualna.

Dziś praktycznie nie znajdziemy na rynku oryginału, natomiast bez problemu dostępny jest reprint choćby w serwisie amazon. Jeżeli natomiast ktoś nie chce narażać się na wydatki książka dostępna jest w wersji online pod adresem: http://numismatics.org/digitallibrary/ark:/53695/nnan92048. Krąży również wśród amatorów mennictwa keszowego wersja (skan oryginału) w formacie PDF.

Okładka reprintu „Early Chinese Coinage”

Spis treści:

PREFACE

I. INTRODUCTION

1. An Historical Sketch of Ancient Chinese Numismatics

2. Difficulties in the Study of Ancient Chinese Coins

A. Decipherment of Legends

B. Use of Epigraphical Evidence in Dating Coins

C. Lack of Historical Records and Archaeological Reports

D. Identification of Mint Names

II. DEVELOPMENT OF COMMERCE IN ANCIENT CHINA

1. The Shang and Chou Periods

2. The Ch’un-ch’iu Period (770—481 B.C.)

3. The Chan-kuo Period (403—221 B.C.)

III. MONEY BEFORE COINAGE—COWRIES AND THEIR IMITATIONS

1. Cowrie Shells as Media of Exchange

2. Species of the Cowries and How the Ancient Chinese Obtained Them

3. Imitation of Cowrie Shells

4. The I Pi Ch’ien (Ant Nose Money)

5. P’üng, the Measure of Cowries

IV. THE SPADE COINAGE

1. The Origin of the Spade Coinage

2. The Date of the Coinage

3. The Various Types of Spades and Their Chronology

A. The Prototype Spade

B. Hollow-Handle Spade

C. The Old Spade

D. The Late Spade

4. The Regional Distribution of the Spades

5. Special Old Spades of Liang

V. THE KNIFE COINAGE

1. Its Origin and Date

2. The Early Knives and Their Distribution

3. The Late Knives and Their Distribution

A. The Sharp-pointed Knives

B. The Ming Knives

C. The Small Knives

D. Dating of the Late Knives

E. Expansion of the Knife Coinage

VI. THE „YÜAN CHIN” OF CH’U

VII. THE ROUND COINAGE

1. The Round Coins of the Knife Area

2. Round Coins of the Spade Area

3. Date of the Round Coinage

4. Some Historical Explanation

VIII. MONETARY DESIGNATIONS AND MONETARY UNITS

1. The Lieh

2. The Chin

3. The Huo

4. The Liang

IX. THE RIGHT OF COINAGE IN CHINESE ANTIQUITY

APPENDIX I: Objects Wrongly Regarded as Money

APPENDIX II: Spades of Probable Post-Chou Origin

KEY TO THE PLATES

MAPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *