Ancient Coins 古钱币 Lu Jiabing, Han Zhanming

Duet Lu Jiabing i Han Zhanming w „Ancient Coins 古钱币” zafundował nam podróż od początku historii pieniądza chińskiego, aż po czasy ostatniej cesarskiej dynastii Qing. Wszystko to na 108 stronach formatu 14,5 x 20cm.

Po wstępie opisującym pokrótce etapy mennictwa Chin, całość przedstawiono chronologicznie na fotografiach w pięciu rozdziałach.

Zaczęto oczywiście od Zachodniej Dynastii Zhou 西周 (1122-771 p.n.e.) i pieniądza przedmiotowego, czyli muszli kauri i ich imitacji. Następnie pokazano emisje okresu Wiosen i Jesieni 春秋時代 (770-475 p.n.e.) czyli monety noże, monety motyki, pierwsze monety okrągłe oraz monety Yibi.

Kolejne, wyodrębnione w osobnym rozdziale, to monety oznaczane poprzez ich (ustawową) masę czyli zhuliang. Ujęto tutaj okres od dynastii Qin 秦 (221-207 p.n.e.), poprzez dynastię Han 漢 (206 p.n.e. – 220 n.e.) i Xin 新 (9-23 n.e.), aż do Sui 隋 (581-618), a więc od monet Ban Liang半兩 cesarza Qin Shihuang 秦始皇 (259-210 p.n.e.) po ostatnie monety Wu Zhu 五銖.

Czwarty rozdział nosi tytuł „Tongbao Coins” i przedstawia czasy od dynastii Tang 唐 (618-907) po dynastię Qing 清 (1644-1911). Czasy gdy schemat inskrypcji awersu zapisanej czterema znakami i zakończonej Tong Bao 通寶 (ewentualnie Yuan Bao 元寶 czy Zhong Bao 重寳) zapoczątkowany monetami Kai Yuan Tong Bao 開元通寶 (w roku 621) utrwalił się i trwał do końca cesarstwa (a nawet dłużej).

Następnie znajdziemy (niestety tylko dwa) przykłady banknotów emitowanych przez Cesarstwo. Jeden emitowany przez dynastię Yuan 元 (1271-1368), jeden przez dynastię Ming 明 (1368-1644).

Na końcu książki zamieszczono dodatkowo dwa rozdziały.

„Small treasures”, który jest krótkim słownikiem zawierającym około dwudziestu wybranych (ważnych) pojęć związanych z mennictwem keszowym (definicje w większości podparte są zdjęciami), oraz „Auction price” – notowania aukcyjne wybranych monet. W „Small treasures” pokazano miedzy innymi piękny przykład ręcznie rzeźbionej zuqian 祖錢 (master coin) Tong Zhi Zhong Bao 同治重寳 czy muqian 母錢 (mother coin) Xuan Tong Tong Bao 宣統通寶.

W „Ancient Coins 古钱币” zobaczymy około 70 monet (plus dwa wspomniane banknoty). Całość opiera się na dobrej jakości zdjęciach typowych, aczkolwiek ciekawych, przykładów numizmatów dla danego okresu. Choć zdjęcia są największym atutem książki, krótkie teksty wprowadzające czytelnika w każdy rozdział oraz wstęp są jak najbardziej godne uwagi. Są zwięzłe i konkretne, krótkie i dzięki temu „niemęczące”. Idealna lektura gdy bardziej mamy ochotę na odpoczynek i relaks niż na naukę.

Do kupienia (obecnie) w serwisie ebay.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *